AVANCERAD SANERING AV BILAR I GÖTEBORG

Ditec & Tectyl Center Göteborg är ledande inom saneringsbranschen i GBG. Vi har skriftliga avtal inom sanerings och rekonditionering av försäkringsskador på motorfordon med alla försäkringsbolag. Vi har självklart tillgång till skadehantering via webben.

Professionell Bilsanering i Göteborg

Luft, fukt, vatten, mögel, kemi samt brandskador är en viktig och svår del inom saneringsbranchen. Att välja rätt metod, rätta insatser vid olika typer av skador och lukter är den absolut viktigaste delen för att nå ett bra och effektivt saneringsresultat. Det är självklart att man väljer metoder och medel i sin sanering som inte ersätter gamla skador med nya, samt att de kemiska medlen uppfyller högt ställda krav både på miljö-hälsopåverkan. Vi har ett tätt samarbete med Scandinaviens ledande leverantör av produkter, system och tjänster inom saneringsbranschen, och uppdaterar oss ständigt inom sanering/rekonditionerings branschen.

Miljö och kvalitetspolicy:

  1. Anpassa vår miljö- och kvalitetsmålsättning till våra kunder, fokusera på deras krav, behov och önskemål samt erbjuder dom bästa möjliga service och kompetens ur miljö och kvalitetssynpunkt.
  2. Uppfylla de miljö och kvalitetskrav som ställs från myndigheter, kunder, marknad och arbeta med ständiga förbättringar av vår verksamhet.
  3. Kontinuerligt utveckla vår kompetens genom utbildning av anställda i miljö och kvalitetsfrågor.

Ditec & Tectyl Center i Göteborg Ditec & Tectyl Center i Göteborg

Välkommen till Stefan & Kenneth

031-940 200

BOKA Professionell Sanering

Ny kund
Kund sedan tidigare
Sanering
Ingen fil vald